Odzyskiwanie Danych - Zdalne Odzyskiwanie Danych (RDR) - Kasowanie Danych - Computer Forensics - Electronic Evidence
Ontrack-Odzyskiwanie-Danych
Profesjonalne Odzyskiwanie Danych 24h/7
Odzyskiwanie danych WorldWide      
 Strona Główna
 Historia Muzeum
 Wirtualne Muzeum
 Historyczne nośniki
 Pierwszy przypadek
 Informacje o Firmie

    odzyskiwanie danych 032 77 999 99

    odzyskiwanie danych 24/7 0 800 90 90 90
         Pogotowie 24/7
1-sze w Polsce Muzeum Nośników Danych

Taśmy magnetyczne.

Półcalowa taśma magnetyczna, podstawowy nośnik danych systemu komputerowego ODRA, a później Jednolitego Systemu RIAD i będących na ich wyposażeniu pamięci taśmowych PT2, PT3 i EC 5012-22. Najpowszechniejsze były o długości 2400 stóp (ok. 730 metrów), co przy gęstości zapisu 32 bajty/cal daje pojemność ok. 0,920 MB.

Na przestrzeni lat stosowane były gęstości 8, 16, 32 i 64 bajty/cal. Stosowano również taśmy na mniejszych szpulach 21,5 cm o długości 1200 stóp (365 m) i pojemności ok. 0,460 MB.

zdjęcie

ofiarodawca: COIG Katowice.
Odzyskiwanie Danych    Kasowanie Danych    Computer Forensics