Odzyskiwanie Danych - Zdalne Odzyskiwanie Danych (RDR) - Kasowanie Danych - Computer Forensics - Electronic Evidence
Ontrack-Odzyskiwanie-Danych
Profesjonalne Odzyskiwanie Danych 24h/7
Odzyskiwanie danych WorldWide      
 Strona Główna
 Historia Muzeum
 Wirtualne Muzeum
 Historyczne nośniki
 Pierwszy przypadek
 Informacje o Firmie

    odzyskiwanie danych 032 77 999 99

    odzyskiwanie danych 24/7 0 800 90 90 90
         Pogotowie 24/7
1-sze w Polsce Muzeum Nośników Danych

Karty perforowane.

Bardzo popularny, i to przez wiele lat, nośnik danych. W prawie każdym większym zakładzie była komórka EPD (Elektronicznego Przetwarzania Danych), w której w takiej formie wprowadzano dane, aby następnie już na dużej Odrze dokonać końcowego przetwarzania. Jeden znak alfanumeryczny stanowił pionową kombinację 1-3 dziurek, a na karcie mieściło się 80 takich znaków.

Wzdłuż poziomej górnej krawędzi najczęściej była również możliwość opisania karty normalnym tekstem z wbudowanej w dziurkarce kart drukarki igłowej. Na tego typu karty dane nanoszone były na tzw. dziurkarkach kart. W Bielsku znane były dziurkarki angielskie ICL, niemieckie Soemtron i radzieckie SAM. I ciekawostka... jeszcze w 1992 roku takie urządzenia były w użyciu.

     
zdjęcie    zdjęcie    zdjęcie

ofiarodawca: Robert Kembłowski.
Odzyskiwanie Danych    Kasowanie Danych    Computer Forensics