Odzyskiwanie Danych - Zdalne Odzyskiwanie Danych (RDR) - Kasowanie Danych - Computer Forensics - Electronic Evidence
Ontrack-Odzyskiwanie-Danych
Profesjonalne Odzyskiwanie Danych 24h/7
Odzyskiwanie danych WorldWide      
 Strona Główna
 Historia Muzeum
 Wirtualne Muzeum
 Historyczne nośniki
 Pierwszy przypadek
 Informacje o Firmie

    odzyskiwanie danych 032 77 999 99

    odzyskiwanie danych 24/7 0 800 90 90 90
         Pogotowie 24/7
1-sze w Polsce Muzeum Nośników Danych

"Meramat" - Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki
Pamięć kasetowa (taśmowa) PK-1.

Urządzenie stanowią dwa napędy pamięci kasetowej z własnymi zasilaczami, zespolone w jednym module i zamontowane we wspólnym stoliku, w którym znajduje się także pojemnik na 15 kaset. W skład kompletu wchodzi również niezwykle obszerna Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (opisy działania, serwisu, schematy elektryczne, logiczne itp.) oraz dwie oryginalne amerykańskie kasety Digital Cassette, z wyglądu jak normalne kasety magnetofonowe, lecz o twardszej charakterystyce magnetycznej.

PK-1 przez bardzo krótki okres i w niewielkiej serii, stanowiły dodatkową pamięć zewnętrzną produkowanych w Polsce minikomputerów biurowych serii MERA 300 (ośmiobitowych i o ferrytowo-rdzeniowej pamięci operacyjnej 8 i 16 kB !). Wymiary razem ze stolikiem: 70cm x 46cm x 58cm, waga ok. 15kg.

W sumie więc całe to urządzenie (oba napędy) mogło równocześnie pomieścić 2/3 objętości współczesnej dyskietki... czyli ok. 300 kB (kilobajtów !)/ścieżkę, a są dwie, 1977r.

     
zdjęcie    zdjęcie    film

ofiarodawca: Czesław Siudak.
Odzyskiwanie Danych    Kasowanie Danych    Computer Forensics